Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2018-05-27 02:00
Vodostaj: 264 cm
Pretok: 84.3 m3/s - srednji pretok
Temperatura vode: 12.1℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - meteo.si