Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2017-09-23 21:30
Vodostaj: 293 cm
Pretok: 118 m3/s - srednji pretok
Temperatura vode: 10.0℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - meteo.si